Tankpakke for ovner med vannkappe

VANNBÅREN VARME!

VED OG SOL

Rene, rimelige og effektive energikilder med stor hyggefaktor. Bare lukten av bjerkeved varmer på en vinterkveld. Ovnen vi fyrer med har en vannkappe rundt brennkammeret der vannet blir oppvarmet og sendt videre til en akkumulatortank. Denne tanken er isolert og har innebygget bereder. Vi sier at 70-80% av varmen fra ovnen går til tanken. Tanken står i teknisk rom og erstatter den tradisjonelle berederen. Når ovnen har brent ut og det er behov for mer varme, settes en elektrisk kolbe i drift og opprettholder varmen til vi på nytt fyrer opp. Solen stråler 1000kWh per m2 på hustakene våre. Solkollektoren fanger opp 400 - 600kWh og omgjør dette til varmt vann på akkumulatortanken. Med et slikt anlegg er du din egen ”kraftleverandør” året rundt.

Begrepet vannbåren varme er kjent som varmt vann i gulv eller radiator. Det gir en lun varme på kalde vinterkvelder ofte fra en oljefyr eller elektrisk bereder. Olje og strøm er kostbart og langt fra miljøvennlig. Myndighetene vil fjerne olje som oppvarming. Grønt Maskin har over 12 års erfaring med fyringsanlegg for vannbåren varme og har levert over 600 anlegg med vannmantlede ovner.

Alle hus har en elektrisk varmtvannsbereder til tappevann, gulvvarme eller begge deler. Det er vanlig at 25-70 prosent av totalt strømforbruk går til å drive berederen avhengig om den driver bare tappevann eller også gulvvarme. Et riktig dimensjonert sol/ved anlegg med riktig bruk vil fjerne omtrent halvparten av elforbruket i husstanden.

Våre vedovner for vannbåren varme er testet og godkjent etter EN 13240.


Les mer om tankpakker og kombinasjoner du kan velge

Les merShow less

Meny

Innstillinger

Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.